El ciclo creación-destrucción. El cicle creació-destrucció

Riera de Vallfogona

Som aigua, terra, foc, aire, els elements fonamentals en l’esdevindre de l’univers, com deia Heràclit fa 2500 anys, al “logos” un procés de contínua creació i destrucció on l’aigua viu la mort de l’aire, l’aire viu la mort del foc i així successivament.

Són els elements de la natura dels quals estem formats, però la desinformació genètica heredada de milers d’anys d’evolució o milers de reencarnacions o resurreccions com expliquen les diferents religions, fan que ens hi trobem allunyats d’aquests elements, fet pel quàl desconeixem el nostre propi ser, creant un món virtual, on pensem que som éssers superiors i no respectem en molts casos altres éssers vius, i de forma innata desenvolupem totes aquestes percepcions de superioritat, rebuig, fàstic, exclusivitat, i una sèrie d’afeccions que ens creen dubtes i no ens permeten veure la realitat.

feel nature inside!
honu, abril 2021

Somos agua, tierra, fuego, aire, elementos fundamentales en el devenir del universo que mencionaba Heráclito hace 2500 años, en su “logos” un proceso de continua creación y destrucción donde el agua vive la muerte del aire, el aire vive la muerte del fuego y asi sucesivamente.

Son elementos de la naturaleza de los cuáles estamos formados, pero la desinformación genética heredada de miles de años de evolución o miles de reencarnaciones o resurrecciones como explican las diferentes religiones, influyen en que nos encontremos alejados de estos elementos, hecho por el cuàl desconocemos nuestro propio ser, creando un mundo virtual, donde nos creemos seres superiores que no respetamos muchas veces otros seres vivos, y de forma innata desarrollamos todas estas percepciones de superioridad, rechazo, asco, exclusividad y una serie de apegos que nos crean dudas y no nos permiten ver la realidad.

feel nature inside!
honu, abril 2021